Είναι η αγωγή που οι γονείς (είναι ήδη γονείς) προσφέρουν στο παιδί τους πριν από την γέννηση, από την σύλληψη έως την γέννηση, στις ρίζες της ζωής του, μέσα από την καθημερινή τους ζωή.

Σ’ αυτή την πρώτη, προγεννητική φάση της ζωής του παιδιού δομείται όλος ο οργανισμός του: μυϊκό, κυκλοφοριακό, πεπτικό, νευρικό σύστημα -παρασυμπαθητικό και συμπαθητικό - εγκέφαλος, καρδιά, πάγκρεας, συκώτι, όλα, όργανα και λειτουργίες οργανώνονται και τίθενται σε κίνηση. Για την ορθή διάπλαση και λειτουργία τους είναι αναγκαίο μητέρα και πατέρας, η μητέρα προπαντός, να προσφέρουν στην μελλογέννητη ύπαρξη τα πιο αγνά υλικά: εξίσου φυσικά και ψυχοπνευματικά (εικόνες, ακούσματα, σκέψεις, συναισθήματα), ώστε να του ευνοήσουν την καλύτερη επιλογή του πρώτου DNA (στην σύλληψη) και την πληρέστερη υγιή διάπλαση και λειτουργία κατά την εγκυμοσύνη.

Συνειδητοποιώντας την δημιουργικότητα του γονεϊκού τους έργου σ’ αυτή την προγεννητική φάση, θα ρυθμίσουν έναν αρμονικό τρόπο ζωής, από την σύλληψη ως την γέννηση του παιδιού τους, προσφέροντας σ’ αυτό μια Προγεννητική Αγωγή: στέρεα θεμέλια για όλη του τη ζωή. Κι εκείνοι θα είναι υπερήφανοι και ευτυχισμένοι.

Η θεμελιώδης σημασία της Προγεννητικής Αγωγής συνίσταται ακριβώς στο ότι παρεμβαίνει κατά την περίοδο της πρώτης δόμησης σώματος και ψυχισμού, στα θεμέλια, στις ρίζες της νέας ύπαρξης. Έτσι οτιδήποτε προέρχεται από την μητέρα, τον πατέρα σ’ αυτή την φάση την φάση της ζωής του παιδιού (διατροφή, σκέψεις, συναισθήματα, αισθητήριες εντυπώσεις: ακούσματα, ευωδιές….) συμμετέχει και επηρεάζει την διάπλαση του σώματος και του ψυχισμού του. Όλα αποτελούν εντυπώματα που εγγράφονται στην κυτταρική του μνήμη και δημιουργούν τον χαρακτήρα του (χαράγματα).

Η Προγεννητική Αγωγή βασίζεται στις ενδελεχείς έρευνες επιστημόνων συγχρόνων σπουδαίων ερευνητικών κέντρων, Ιατρικής, Βιολογίας, Γενετικής, Ψυχολογίας, απ’ όλο τον κόσμο, οι οποίες έφεραν ένα νέο φώς στην προγεννητική ζωή και τόνισαν την ύψιστη σημασία της για την Υγεία, την Ψυχική ισορροπία. Και δημιουργικότητα του παιδιού που θα γεννηθεί αλλά και του ενηλίκου ανθρώπου που αυτό θα γίνει.
Έκρηξη ερευνών, βιβλίων, άρθρων, συνεδρίων, ενισχύουν συνεχώς αυτά τα συμπεράσματα.

Η σύγχρονη Γενετική επιστήμη (Επιγενετική) εξηγεί ότι το περιβάλλον της μήτρας μετέχει στην διαμόρφωση του γενετικού κεφαλαίου του παιδιού.

"Οι μέλλοντες γονείς είναι οι αληθινοί γενετικοί αρχιτέκτονες των παιδιών τους... Αυτό πρέπει να το μάθουν", τονίζει ο αμερικανός γενετιστής Dr. Bruce Lipton.

Η Ελληνική Εταιρεία Προγεννητικής Αγωγής ιδρύθηκε για να χρησιμεύσει ως γέφυρα μεταξύ της επιστήμης και της κοινωνίας, ιδιαίτερα των νέων μελλόντων γονέων.

Αυτές οι γνώσεις της σύγχρονης επιστήμης, οι οποίες συμπλέουν με την πανάρχαια Ελληνική φιλοσοφία, την νεοελληνική παράδοση και την πατερική διδασκαλία, θα δώσουν στους νέους, μέλλοντες γονείς, τα αναγκαία εφόδια, ώστε να προχωρήσουν σωστά στο πιο σπουδαίο ανθρώπινο έργο τους, την δημιουργία της Νέας Ζωής.

Έτσι το έργο του γονιού δεν θα είναι πια μια ανα-παραγωγή: (επανάληψη τυχόν γενετικών και γονικών ατελειών και αδυναμιών) αλλά αληθινή δημιουργία.


 

Προσφερόμαστε να στείλουμε δωρεάν τα έντυπα της Προγεννητικής Αγωγής σ’όσες–ους κ.κ. ιατρούς, μαίες, Μαιευτήρια, εκπαιδευτικούς, Σχολεία ή ιδιώτες μας τα ζητήσουν. Επίσης στους Δήμους – ληξιαρχεία.


 

Ελληνική Εταιρεία Προγεννητικής Αγωγής
Σολωμού 31, 106 82 Αθήνα
Τηλ.: 210 9629704, Κιν.: 6972 509156