Η OMAEP, Παγκόσμια Οργάνωση των Σωματείων Προγεννητικής Αγωγής, συνενώνει τα μη κερδοσκοπικά σωματεία - εταιρείες Προγεννητικής Αγωγής απ'όλες τις χώρες του κόσμου. Ιδρύθηκε το 1991 από τα έξι πρώτα ιδρυθέντα σωματεία της Γαλλίας (1982), της Ισπανίας, της Ελλάδας (1989), της Νορβηγίας, της Πορτοκαλίας και της Ρωσίας, με σκοπό τη διάδοση της Προγεννητικής Αγωγής σε παγκόσμιο επίπεδο.  

 

 

Έννοια και διάσταση της Προγεννητικής Αγωγής:

Η Αγωγή, που οι γονείς έχουν να δώσουν στο παιδί τους κατά την Προγεννητική περίοδο της ζωής του, βασίζεται στην γνώση ότι αυτή η περίοδος δόμησης σώματος και ψυχισμού του εμβρύου, μελλοντικού παιδιού και ενηλίκου, καθορίζει την φυσική και ψυχική υγεία του ανθρώπου σε όλη του την ζωή. Είναι αναγκαίο οι γονείς και ιδιαίτερα η μέλλουσα μητέρα να του προσφέρουν τα καλύτερα στοιχεία, τις καλύτερες συνθήκες, ώστε να αναπτυχθεί όσο το δυνατό τελειότερα.

Όλες οι γυναίκες, σε όλη τη γη, έχουν να μάθουν τον ρόλο που η φύση τους έχει αναθέσει. Κάθε μητέρα είναι για το σχηματιζόμενο παιδί της μια πρωταρχική παιδαγωγός.

Οι μέλλοντες γονείς έχουν να συνειδητοποιήσουν την μεγάλη τους παιδαγωγική τους δύναμη και την γονεϊκή τους ευθύνη.

Ό,ΤΙ Η ΜΗΤΕΡΑ ΖΕΙ, ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΤΟ ΖΕΙ ΜΑΖΙ ΤΗΣ

Επί 9 μήνες το κύτταρο δέχεται πληροφορίες, συγχρόνως καθώς σχηματίζεται κι όταν το παιδί γεννιέται, έχει ήδη ένα παρελθόν 9 μηνών, θεμέλιο της μελλοντικής του προσωπικότητας: της υγείας του, της συναισθηματικής του ικανότητας, της ικανότητάς του επικοινωνίας, της εξυπνάδας του και της προσαρμογής του στον κόσμο.

Οι εμπειρίες των αισθήσεων του δείχνουν ότι δέχεται πληροφορίες μέσω αυτών, ανταποκρίνεται και τις απομνημονεύει. Αυτές οι εντυπώσεις των αισθητηρίων οργάνων του κινητοποιούν και εκλεπτύνουν την ανάπτυξή τους και την ανάπτυξη του εγκεφάλου. Πάνω σε αυτές τις πρώιμες εμπειρίες, θα αναπτυχθούν αργότερα οι εμπειρίες της ζωής του.

"Μέσα από τα αρώματα, τις γεύσεις, τις μορφές, τα χρώματα και τους ήχους πραγματοποιείται η ανάπτυξη του εμβρύου" Αγιουρβερδική ιατρική, Ινδία.

Οι ψυχολογικές και ψυχαναλυτικές αναλύσεις αποδεικνύουν ότι το παιδί αντιλαμβάνεται τις συγκινήσεις της μητέρας, οι οποίες του μεταδίδονται μέσω της ορμονικής οδού και της αγάπης που συνδέει τις δυο υπάρξεις.

Το παιδί καταγράφει τα συναισθήματα, τις σκέψεις, το ιδανικό που απασχολούν την καρδιά και το πνεύμα της μητέρας του. Το υποσυνείδητο του, η κυτταρική του μνήμη εμποτίζονται από αυτά.

Ο πατέρας που συμμερίζεται την αναμονή της μητέρας και επικοινωνεί με το μωρό με την ομιλία του και το χάδι, δημιουργεί μαζί του τους πρώτους δεσμούς.

Εξ ίσου πολύτιμη είναι η βοήθεια των επαγγελματιών που συνοδεύουν το ζευγάρι, του οικείου περιβάλλοντός τους κι η κατανόηση όλης της κοινωνίας.

Η Προγεννητική Αγωγή είναι η πιο θεμελιώδης πρόληψη, διότι μετέχει στην γένεση της φυσικής και ψυχικής υγείας της ανθρώπινης ύπαρξης.

Η Προγεννητική Αγωγή είναι το θεμέλιο της παιδαγωγικής. Εγγυάται την ατομική ισορροπία, την οικογενειακή και κοινωνική ευημερία, διότι προσφέρει μία βέβαιη βάση για την οικοδόμηση πιο δίκαιων κοινωνιών και ενός κόσμου πιο αδελφικού.

Η Προγεννητική Αγωγή, παρεχόμενη μέσα από την καθημερινή ζωή, της μητέρας και του πατέρα, υποψηφίων γονέων είναι ανέξοδη! Μπορεί να ενταχθεί σε κάθε πολιτισμό και να προσαρμοσθεί στις ιδιαιτερότητες του κάθε λαού. Έτσι, μπορεί εύκολα να τεθεί σε εφαρμογή σε όλο τον κόσμο, με την συμμετοχή των σωματείων των κρατών και των διεθνών οργανισμών.

Για την επίτευξη του σκοπού η OMAEP οργανώνει:


 

Προσφερόμαστε να στείλουμε δωρεάν τα έντυπα της Προγεννητικής Αγωγής σ’όσες–ους κ.κ. ιατρούς, μαίες, Μαιευτήρια, εκπαιδευτικούς, Σχολεία ή ιδιώτες μας τα ζητήσουν. Επίσης στους Δήμους – ληξιαρχεία.


 

Ελληνική Εταιρεία Προγεννητικής Αγωγής
Σολωμού 31, 106 82 Αθήνα
Τηλ.: 210 9629704, Κιν.: 6972 509156