Στον ΟΗΕ, στην Γενεύη, την 17-3-2017, η εκπρόσωπος της Παγκόσμιας Οργάνωσης Προγεννητικής Αγωγής, 

ΟΜΑΕΡ, Laura Uplinger, παρουσίασε την Προγεννητική Αγωγή, ως αναγκαία για την Ειρήνη στον Κόσμο, 

με το δικό μας ελληνικό κείμενο μεταφρασμένο στα αγγλικά: "Δέκα χρυσοί κανόνες για μέλλοντες γονείς". 

Είθε οι νέες γενεές να προετοιμάζονται από γονείς που θα έχουν γνώση και αγάπη,  

συνειδητοποιημένους, ώστε τα παιδιά της ειρήνης και της αγάπης να δουν το φως της ημέρας! 

...και τότε, όλα θα αλλάξουν... 

"Ελληνική Εταιρεία Προγεννητικής Αγωγής" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Προσφερόμαστε να στείλουμε δωρεάν τα έντυπα της Προγεννητικής Αγωγής σ’όσες–ους κ.κ. ιατρούς, μαίες, Μαιευτήρια, εκπαιδευτικούς, Σχολεία ή ιδιώτες μας τα ζητήσουν. Επίσης στους Δήμους – ληξιαρχεία.


 

Ελληνική Εταιρεία Προγεννητικής Αγωγής
Σολωμού 31, 106 82 Αθήνα
Τηλ.: 210 9629704, Κιν.: 6972 509156