Πρόγραμμα ERASMUS PLUS: PEACE SITE

Με εταίρους 6 Ευρωπαϊκά Σωματεία Προγεννητικής και Περιγεννητικής Αγωγής [Ρουμανίας (Συντονίστριας), Ιταλίας, Ελλάδας, Βελγίου, Λεττονίας, Κύπρου]

Title: "Parenting Education and Awareness of Community to Enable Social Inclusion of Teens Exposed to the Risk of Becoming Parents"

Τίτλος: "Αγωγή γονιού και Συνειδητοποίηση της Κοινωνίας, ώστε να επιτρέψει την Κοινωνική Ένταξη των Εφήβων, που διατρέχουν τον Κίνδυνο της Γονεϊκότητας"

Στην ουσία του το πρόγραμμα αναφέρεται στην:

α. Σεξουαλική διαπαιδαγώγηση και την
β. προγεννητική αγωγή

Απευθύνεται σε γονείς, συλλόγους γονέων, δασκάλους, καθηγητές, και κάθε άτομο ή οργανισμό που έχει ως σκοπό την αγωγή νέων, ή έχει έπαφη με νέους, με σκόπο:

Να δώσει στους νέους καθοδήγηση για το πως να προσεγγίσουν το κρίσιμο για την ζωή θέμα της σεξουαλικότητάς τους, έτσι ώστε να κατανοήσουν την σημασία του και την στενή του σχέση με τον αυριανό γονεϊκό ρόλο, ένα ρόλο που κατά την επιστήμη αποτελεί δυνατότητα δημιουργίας όχι απλά απογόνων αλλά υγιών και χαρισματικών απογόνων ("καλλιγένεια", όπως έλεγαν οι αρχαίοι μας πρόγονοι). Για να βιωθεί η σεξουαλικότητα εν γνώσει της ολικής της έννοιας και σημασίας πρέπει οι νέοι να οδηγηθούν να την προσεγγίσουν:

1. με σεβασμό για τον εαυτό τους και για τον άλλον
2. εν γνώσει ότι το θέμα της σχέσης με το άλλο φύλο για τον άνθρωπο, που έχει υπερβεί το ζωικό βασίλειο, είναι άμεσα συνδεδεμένο με την αλληλοεκτίμηση και την αγάπη,
3. εν γνώσει επίσης ότι όλοι οι ειδικοί δεν συνιστούν τις πρώιμες σεξουαλικές σχέσεις, αρχίζοντας από τον Πυθαγόρα,
4. ότι πάντως πρέπει να συνειδητοποιήσουν ότι παραβιάζοντας κανόνες σημαντικούς στο θέμα αυτό κινδυνεύουν να βλάψουν ανεπανόρθωτα την γονιμότητά τους και διατρέχουν τον κίνδυνο να μην μπορέσουν αργότερα να γίνουν γονείς,
5. ότι πρέπει να ξέρουν την διαφορά που υπάρχει μεταξύ αγοριών και κοριτσιών και να σεβαστούν αυτήν τη διαφορά,
6. ότι στην εποχή μας τα μεγάλα ποσοστά, των συλλήψεων με υποβοηθούμενη ιατρικά αναπαραγωγή (του σωλήνα), καθώς και των συναφών ελλείψεων γονιμότητας, των αμβλώσεων σε εφηβική ακόμη ηλικία και των σεξουαλικά μεταδιδομένων νοσημάτων, όλα μας δείχνουν ότι έχουμε κάτι να διορθώσουμε στον τομέα της εφηβικής ενημέρωσης για το μεγάλο θέμα της σεξουαλικότητας και προπαντός έχουμε να συνδέσουμε το θέμα αυτό με τον αληθινό του σκοπό, που είναι η γονεϊκότητα
7. τέλος για τους ανυπόμονους εφήβους που θέλουν να προτρέξουν και πρόωρα να ζήσουν εμπειρίες, έχουμε επίσης να τους συστήσουμε τους επιστημονικά πιο ακίνδυνους και ενδεδειγμένους τρόπους για μια τέτοια σχέση.

Το πρόγραμμα έχει διάρκεια 2 ετών (Σεπτέμβριος 2017 - Αύγουστος 2019)

Παραθέτουμε το πρόγραμμα ολόκληρο όπως έχει διατυπωθεί στην αγγλική από το Σωματείο της Λεττονίας με συνεργασία όλων.

Θα παραθέτουμε στα Ελληνικά την πρόοδο και τις δράσεις του Προγράμματος από την "Ελληνική Εταιρεία Προγεννητικής Αγωγής", εταίρο στο πρόγραμμα:

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ:

Α) Συμμετοχή των μελών μας: Ιωάννας Μαρή και Μαργαρίτας Κωνσταντινίδου στο διευρωπαϊκό σεμινάριο για την οργάνωση των δράσεων στην Ρουμανία: Σινάια, ξενοδοχείο "Σμαρτ" 16 εως 19 Νοεμβρίου 2017 (photo). Συμμετοχή όλων των εταίρων.

Οργανώσαμε ένα κοινό site: slac για την εισαγωγή κοινού υλικού από όλους. Θα σας ενημερώσουμε.

Β) Συμμετοχή της Ι. Μαρή, Προέδρου στο σεμινάριο για εκπαιδευτικούς προπαντός της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης που έλαβε χώραν στην Θεσσαλονίκη, με τον τίτλο: "ένας άλλος τρόπος", όπου η Ελληνική Εταιρεία Προγεννητικής Αγωγής παρουσίασε το θέμα του προγράμματος Έρασμος, με τίτλο: "Αγωγή γονιού - Δημιουργούμε το μέλλον".

Γ) Οργάνωση μαζί με το ΤΕΙ Μαιευτικής στο μαιευτήριο "Έλενα Βενιζέλου" και συμμετοχή φοιτητριών μαιών του θέματος "Προγεννητική Αγωγή" την 21 Δεκεμβρίου 2017. Συμμετείχαν στην παρουσίαση του θέματος καθηγήτριες του ΤΕΙ Μαιευτικής, οι οποίες θα πραγματοποιήσουν συγκριτική έρευνα (comparative study) στα θέματα του προγράμματος, ήτοι: της εφηβικής σεξουαλικότητας, της εφηβικής εγκυμοσύνης, των σεξουαλικά μεταδιδόμενων νοσημάτων, της εγκυμοσύνης in vitro, και της προγεννητικής αγωγής.

Δ) Η Ελληνική Εταιρεία Προγεννητικής Αγωγής κατέθεσε για το πρόγραμμα ερωτηματολόγιο, απευθυνόμενο στους γονείς, κατά μετάφραση του συλλογικά προετοιμασμένου ερωτηματολογίου στην αγγλική.

Παραθέτουμε το βασικό πρόγραμμα ERASMUS+, τα ελληνικά προγράμματα-δράσεις για το πρόγραμμα και το ερωτηματολόγιο, το οποίο θα δοθεί σε γονείς μικρών και εφήβων

 

Πρόγραμμα Erasmus+ Peace Site

Πρόγραμμα Ημερίδας Αγωγής Υγείας - Θεαγένειο

Προγεννητική Αγωγή: Η αγωγή του παιδιού ξεκινά από τη σύλληψη - "Έλενα Βενιζέλου"

Δέκα Χρυσοί Κανόνες για το Ζευγάρι    (PowerPoint presentation)

Σεξ - Παιδιά - Γονείς

Ερωτηματολόγιο για γονείς    GR    EN

Satisfaction Assessment Questionnaire

Invitation Letter

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Προσφερόμαστε να στείλουμε δωρεάν τα έντυπα της Προγεννητικής Αγωγής σ’όσες–ους κ.κ. ιατρούς, μαίες, Μαιευτήρια, εκπαιδευτικούς, Σχολεία ή ιδιώτες μας τα ζητήσουν. Επίσης στους Δήμους – ληξιαρχεία.


 

Ελληνική Εταιρεία Προγεννητικής Αγωγής
Σολωμού 31, 106 82 Αθήνα
Τηλ.: 210 9629704, Κιν.: 6972 509156