Παγκόσμια Συνέδρια Προγεννητικής Αγωγής:

Οργανωμένα από τα εθνικά σωματεία, με την συμμετοχή παγκοσμίως γνωστών ερευνητών - επιστημόνων

- Θέμα: "L'IMPORTANCE DE L'EDUCATION PRENATALE : santé, sécurité, paix pour l'individu et la société". ‘’Η σπουδαιότητα της Προγεννητικής Αγωγής, για την υγεία, ασφάλεια, ειρήνη του ατόμου και της κοινωνίας’’.

Ευρωπαϊκά επιμορφωτικά σεμινάρια:

  1. Πρώτο ευρωπαϊκό πρόγραμμα, δια βίου μάθησης, "εκπαιδευτικές συμπράξεις", Σωκράτης Grundtvig: 2006 έως 2008. Συμμετέχουν ως εταίροι τα σωματεία: Ελλάδας, συντονίστριας, Γαλλίας, Ισπανίας, Ρουμανίας, Λεττονίας.

  2. Δεύτερο ευρωπαϊκό πρόγραμμα, δια βίου μάθησης, "εκπαιδευτικές συμπράξεις" Grundtvig: 2009 έως 2011. Συμμετέχουν ως εταίροι τα σωματεία: της Ελλάδας, συντονίστριας, της Γαλλίας, της Ρουμανίας, της Βουλγαρίας, της Λεττονίας.


 

Προσφερόμαστε να στείλουμε δωρεάν τα έντυπα της Προγεννητικής Αγωγής σ’όσες–ους κ.κ. ιατρούς, μαίες, Μαιευτήρια, εκπαιδευτικούς, Σχολεία ή ιδιώτες μας τα ζητήσουν. Επίσης στους Δήμους – ληξιαρχεία.


 

Ελληνική Εταιρεία Προγεννητικής Αγωγής
Σολωμού 31, 106 82 Αθήνα
Τηλ.: 210 9629704, Κιν.: 6972 509156