Ελληνική Εταιρεία Προγεννητικής Αγωγής

Σολωμού 31, 106 82 Αθήνα

Τηλ. 210 9629704, Κιν. 6972 509156

Email: info@progenitikiagogi.gr, prenatalgr@hotmail.com

Facebook page: Ελληνική Εταιρεία Προγεννητικής Αγωγής

Instagram: Ελληνική Εταιρεία Προγεννητικής Αγωγής

 

 

 

 

Προσφερόμαστε να στείλουμε δωρεάν τα έντυπα της Προγεννητικής Αγωγής σ’όσες–ους κ.κ. ιατρούς, μαίες, Μαιευτήρια, εκπαιδευτικούς, Σχολεία ή ιδιώτες μας τα ζητήσουν. Επίσης στους Δήμους – ληξιαρχεία.


 

Ελληνική Εταιρεία Προγεννητικής Αγωγής
Σολωμού 31, 106 82 Αθήνα
Τηλ.: 210 9629704, Κιν.: 6972 509156